Προκηρύξεις

Erasmus για νέους επιχειρηματίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

MARCO POLO 2010 CALL FOR PROPOSALS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LIFE+ 2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Clean Sky JTI 2010-03

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή, εκ μέρους οργανισμών, καταλόγων προτεινόμενων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων για συμμετοχή στη βάση δεδομένων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το 7ο ΠΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στη βάση δεδομένων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το 7ο ΠΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετεγκατάσταση 2009

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης