Προκηρύξεις

ΚΒΒΕ 2011: FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το μητρώο αξιολογητών για δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — MOVE/SUB/01-2010 στους τομείς της οδικής ασφάλειας και της εσωτερικής αγοράς για την εσωτερική ναυσιπλοΐα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ICI Πρόγραμμα συνεργασίας για την εκπαίδευση - Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας και της Δημοκρατίας της Κορέας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράσινος Τουρισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 2010 στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2007-2013

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για το 2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης