Προκηρύξεις

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky-Έργα ΕΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU?s Convergence Regions and Outermost regions: FP7-REGPOT-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Transnational cooperation between regional research-driven clusters: FP7-REGIONS-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ninth Call of the CAPACITIES Specific Programme: FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

call 8: FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP): FP7-PEOPLE-2011-IAPP

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Marie Curie Initial Training Networks 2011 (ITN): FP7-PEOPLE-2011-ITN

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERC Starting Independent Researcher Grant: ERC-2011-StG_20101014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης