Προκηρύξεις

FET Flagship Initiative: FP7-ICT-2011-FET-F

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ICT for Green Cars-2011": FP7-2011-ICT-GC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Future Internet-2011: FP7-2011-ICT-FI

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FET Open: FP7-ICT-2011-C

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΒΒΕ 2011: FP7-KBBE-2011-5-SME

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΒΒΕ 2011: FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για το μητρώο αξιολογητών για δράσεις του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — MOVE/SUB/01-2010 στους τομείς της οδικής ασφάλειας και της εσωτερικής αγοράς για την εσωτερική ναυσιπλοΐα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης