Διαγωνισμός Καινοτομίας "Life Innovation" από την APIVITA και το Βιοεπιχειρείν

09/05/2017

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Καινοτομίας (16-21 Απριλίου), η APIVITA., σε συνεργασία με το Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοπειχειρείν" για την ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες, προκήρυξε Διαγωνισμό Καινοτομίας με τίτλο "Life Innovation", με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 5 Ιουλίου 2017. Ο Διαγωνισμός θα προσφέρει σε έναν τυχερό/η Υποτροφία στο πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Βιοπειχειρείν", που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης