Προκηρύξεις

FISSION Nuclear Fission and Radiation Protection

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERC Advanced Grant (Life Sciences) , ERC-2010-AdG_20100317

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FP7-ENERGY-2010-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERC Advanced Grant (Physical Sciences and Engineering)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Cross-Thematic Call "Factories of the Future" (FP7-2010-NMP-ICT-FoF)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Cross-Thematic Call: Energy-efficient Buildings (FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FP7-INFLUENZA-2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

HEALTH-2010-two-stage

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης