Προκηρύξεις

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Marie Curie Reintegration Grants

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERC Advanced Grant for the domain Social Sciences and Humanities (SH)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ICT Call 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FET Open scheme

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FISSION Nuclear Fission and Radiation Protection

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERC Advanced Grant (Life Sciences) , ERC-2010-AdG_20100317

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FP7-ENERGY-2010-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης