ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Κατηγορία: 
4,
Call URL: 
http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem562.htm
Relative URL Title - 1: 
ΕΠΑΝ ΙΙ: Σύγχρονη Επιχείρηση
Relative URL - 1: 
http://dbserver.forthnet.gr/Praxis/servlet/praxis.privat.N_ProgShowPublic?id=1728&l=el
Comment1: 
Προδημοσίευση
Comment2: 
Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα αφορούν στην προδημοσίευσή του. Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων θα αλλάξει όταν θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

Φόρμα αναζήτησης