ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηματίες»

Κατηγορία: 
4,
Call URL: 
http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem567.htm
Relative URL Title - 1: 
ΕΠΑΝ ΙΙ: Πρωτοτυπώ 2009-Νέοι Επιχειρηματίες
Relative URL - 1: 
http://dbserver.forthnet.gr/Praxis/servlet/praxis.privat.N_ProgShowPublic?id=1725&l=el
Comment1: 
Προδημοσίευση προγράμματος
Comment2: 
Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα αφορούν σε προδημοσίευσή του. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ενδεικτική και θα αλλάξει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων.

Φόρμα αναζήτησης