ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ"

Κατηγορία: 
4,
Call URL: 
http://www.ypeka.gr/ypeka/ENERGY/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ/ΚΤΙΡΙΑ/tabid/282/language/el-GR/Default.aspx
Relative URL Title - 1: 
ΕΠΑΝ ΙΙ: Εξοικονόμηση κατ' οίκον
Relative URL - 1: 
http://dbserver.forthnet.gr/Praxis/servlet/praxis.privat.N_ProgShowPublic?id=1785&l=el
Comment2: 
Προτάσεις θα αρχίσουν να υποβάλονται από το τέλος Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις που θα επιλεγούν θα προκύψουν μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Η ενδεικτική προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31.12.2010.

Φόρμα αναζήτησης