Ημερίδα με θέμα "Η ψηφιοποίηση στον τομέα του πολιτισμού και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη"

11/05/2017

Ημερίδα με θέμα "Η Ψηφιοποίηση στον τομέα του Πολιτισμού και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη" διοργανώνει η  Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» Ελλάδας), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στις 18 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας - Athens Digital Arts Festival (Παλαιά έδρα του Instituto Cervantes Atenas, Μητροπόλεως 23, Αθήνα). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες και οι προτεραιότητες του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», με ιδιαίτερη αναφορά στην ψηφιοποίηση, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές ψηφιοποίησης στο πολιτιστικό πεδίο από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ανάμεσα στους φορείς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα είναι και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η Γεωργία Τζένου θα παρουσιάσει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και το πρόγραμμα COSME για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εστιάζει στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση (εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια), στην πρόσβαση στις αγορές, στην καλλιέργεια επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης