Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας

24/02/2017

Την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας "Portugal-Europe matchmaking event on Healthcare Innovation" διοργανώνει η Θεματική Ομάδα "Healthcare" του Enterprise Europe Network στις 29 Μαρτίου 2017 στο Πόρτο (Πορτογαλία), στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Health Cluster Portugal "Meetings with Health Innovation". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην εκδήλωση. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και φορείς της δημόσιας υγείας που ενδιαφέρονται για διεθνείς συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης