Νέα

E.g., 2016-02-07
E.g., 2016-02-07

Εκδήλωση "AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία 
μέσω του Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα"

04/02/2016

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, και η ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for the Internet of Things Innovation, AIOTI) διοργανώνουν εκδήλωση αναφορικά με τη διεύρυνση της εθνικής  συμμετοχής σε μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές τεχνολογίες, τo Internet of Things (IoT). Η εκδήλωση "AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία μέσω του Internet of Things στην Ελλάδα" συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 (14.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφ. Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα μελέτη για τη συνεισφορά των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην παγκόσμια οικονομία

28/01/2016

Μία νέα μελέτη για τη συνεισφορά των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) στην παγκόσμια οικονομία παρουσίασαν πρόσφατα η Διεθνής Συνομοσπονδία οργανισμών των Δημιουργών και Συνθετών (International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO). Η μελέτη αυτή παρέχει μοναδικά δεδομένα, χαρτογραφώντας έναν πολυποίκιλο δημιουργικά κόσμο, αντανακλώντας την πολυμορφία την οποία υποστηρίζει και η Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας στην Πολιτισμική Έκφραση, και ενισχύοντας την...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

'Ενα workshop στον τομέα της Ενέργειας μοναδική ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας

11/01/2016

Ένα workshop στον τομέα της Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δικτύωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Grid+Storage στις 8 και 9 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, με την υποστήριξη του δικτύου ERA-Net Smart Grids Plus. Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά workshop, από τα 9 προγραμματισμένα συνολικά, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Grid+Storage και το συγκεκριμένο απευθύνεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση προς τους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν σε έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε.Ε. (2007-13 ) - Αναζήτηση καλών πρακτικών / best practices - success stories

08/01/2016

Βασική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ε. Ένωσης αποτελεί η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται άτυπη Υπουργική συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 26-27/1/2016.

Στη συνάντηση αυτή οι αρμόδιοι για την 'Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) υπουργοί καλούνται να τονίσουν την σημασία των επενδύσεων σε Ε&Κ ως αναπόσπαστο τμήμα των δημοσίων δαπανών που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Σκοπός είναι να περαστεί το μήνυμα και να πειστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η χρηματοδότηση στην Ε&Κ δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά επένδυση για το μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να καταδειχτεί η μακροπρόθεσμη επίδραση στην...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευκαιρίες Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

05/01/2016

Ημερίδα με θέμα "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών" συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας, Erasmus+ και Marie Sklodowska Curie Actions.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Συνάντησης του ΟΟΣΑ για Επιστήμη, Τεχνολογία, Καινοτομία

04/01/2016

Η συζήτηση και η ανάδειξη των ζητημάτων που θα επιτρέψουν τη χάραξη ενός κοινού μέλλοντος, αξιοποιώντας την Επιστήμη, Τεχνολογία & Καινοτομία (Creating our Common Future through Science, Technology and Innovation) ήταν το αντικείμενο μιας σημαντικής διεθνούς συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Οκτωβρίου 2015 στην πόλη Daejeon της Δημοκρατίας της Κορέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγωνισμός IT 4 Gov από το ΥΠΕΣΔΑ για καινοτόμες εφαρμογές στη διοικητική μεταρρύθμιση

30/12/2015

Ανακοινώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός "IT 4 Gov", στόχος του οποίου είναι να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να βραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Ο Διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες προτάσεις για την υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ

28/12/2015

Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκαν πρόσφατα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία και την καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και διαδικτυακές πωλήσεις. Συνολικά, η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης, στόχος είναι η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης για τους καταναλωτές και...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα έκδοση του ΟΟΣΑ επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση επενδύσεων Ε&Α σε τεχνολογίες αιχμής

28/12/2015

Οι χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) επιδιώκοντας θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε τεχνολογίες αιχμής που θα αναμορφώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη βιομηχανική παραγωγή, την υγειονομική περίθαλψη και τις επικοινωνίες, αλλά και θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω επισημαίνονται στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο "Science, Technology and Industry Scoreboard 2015", η οποία παρουσιάζει, με την χρήση περισσότερων από 200 δεικτών, τη συνεισφορά του τρίπτυχου "Επιστήμη, Τεχνολογία. Καινοτομία" στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απονεμήθηκαν τα βραβεία Greek Exports Awards 2015 σε κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις

23/12/2015

Με σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων, που στηρίζουν ουσιαστικά την Ελληνική Οικονομία, πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων Greek Exports Awards 2015, τα οποία διοργάνωσαν για 4η συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με σε συνεργασία με την Ethos Events και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Στόχος των βραβείων ήταν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες μεταξύ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης