Εθνικά Σημεία Επαφής στον Ορίζοντα 2020

1. SMEs

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: tzamtzis@help-forward.gr    

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 210 3607690 - Fax: 210 3636109

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: troulos@help-forward.gr 

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 210 3607690 - Fax: 210 3636109

 

2. Access to Finance

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΝΙΟΥΡΑΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: karniouras@help-forward.gr

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 210 3607690 - Fax: 210 3636109

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΕΝΟΥ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: tzenou@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273965 - Fax: 2107246824

 

3. European Research Council

CHRISTINA PASCUAL

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: cpascual@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273920 - Fax: 2107246824

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΙΩΤΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: gmazio@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273925 - Fax: 2107246824

 

4. Future and Emerging Technologies 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΑΣ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: megas@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273921 - Fax: 210 7246824

 

ΒΑΣΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΛΗ

Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: vkar@gsrt.gr  

Website: http://www.gsrt.gr

Τηλ: 210 7458102 

 

5. Marie Skłodowska-Curie Actions on skills, training and career development

CHRISTINA PASCUAL

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: cpascual@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273920 - Fax: 2107246824

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Διεύθυνση: 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

e-mail: sanopoul@certh.gr

Website: http://www.certh.gr

Τηλ: 2310498155 - Fax: 2310498410

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Διεύθυνση: 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

e-mail: sanopoul@certh.gr

Website: http://www.certh.gr

Τηλ: 2310 498218 - Fax: 2310 498410

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΙΩΤΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: gmazio@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273925 - Fax: 2107246824

 

6. European Research Infrastructures 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΕΝΟΥ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: tzenou@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273965 - Fax: 2107246824

 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: mangelaki@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273947 - Fax: 210 7246824

 

7. Information and Communication Technologies (ICT) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΓΑΣ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: megas@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273921 - Fax: 210 7246824

 

HENRY SCOTT

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: hscott@ekt.gr 

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273926 - Fax: 210 7246824

 

8. Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη,  Ελλάδα

e-mail: adimi@help-forward.gr

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2310552791 - Fax: 2310552790

 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

e-mail: makridaki@help-forward.gr

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2810 391966

 

9. Space

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: karamanis@help-forward.gr  

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 210 3607690 - Fax: 210 3636109

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: filippidis@help-forward.gr 

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

10. Health, demographic change and wellbeing

ΣΩΣΣΑΝΑ ΚΟΛΥΒΑ

Οργανισμός: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: s.kolyva@pasteur.gr

Website: http://www.pasteur.gr

Τηλ: 2106478883 - Fax: 2106425038 

 

CHRISTINA PASCUAL

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: cpascual@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273920 - Fax: 2107246824

 

11. Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy & Biotechnology

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: papadouli@help-forward.gr

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: troulos@help-forward.gr 

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 210 3607690 - Fax: 210 3636109

 

12. Secure, clean and efficient energy

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΙΑΜΠΕΚΟΥ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: schris@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273954 - Fax: 2107246824

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΙΩΤΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: gmazio@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273925 - Fax: 2107246824

 

13. Smart, green and integrated transport

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ.38221, Βόλος, Ελλάδα

e-mail: gbaroutas@help-forward.gr 

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 24210 32762

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Space - Smart, green and integrated transport - Security

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: vstamatopoulos@help-forward.gr

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

14. Climate action, resource efficiency and raw materials

ΒΑΓΙΑ ΠΙΤΕΛΗ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη,  Ελλάδα

e-mail: piteli@help-forward.gr 

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2310552791 - Fax: 2310552790

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΥΠΑΚΗΣ

Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

e-mail: agypa@gsrt.gr

Website: http://www.gsrt.gr

Τηλ: 210 7458064 - Fax: 210 7711427

 

ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: lymperopoulos@help-forward.gr

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

15. Inclusive, innovative and reflective societies

HENRY SCOTT

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: hscott@ekt.gr 

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273926 - Fax: 210 7246824

 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: mangelaki@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273947 - Fax: 210 7246824

 

16. Security

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ.38221, Βόλος, Ελλάδα

e-mail: gbaroutas@help-forward.gr 

Website: http://help-forward.gr/el/

Τηλ: 24210 32762

 

ΒΑΓΙΑ ΠΙΤΕΛΗ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη,  Ελλάδα

e-mail: piteli@help-forward.gr 

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2310552791 - Fax: 2310552790

 

17. Euratom

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ

Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: m.koniaris@gsrt.gr 

Website: http://www.gsrt.gr

Τηλ: 210 7458 094 - Fax: 210 7714153

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΙΑΜΠΕΚΟΥ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: schris@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 2107273954 - Fax: 2107246824

 

18. Joint Research Centre

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ

Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: mkoutr@gsrt.gr

Website: http://www.gsrt.gr

 

Τηλ: 210 7458 101 - Fax: 210 7714153

 

19. Spreading excellence and widening participation

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: vkalodimou@help-forward.gr    

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ

Οργανισμός: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, Τ.Κ.10561, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: argyroulis@help-forward.gr  

Website: http://www.help-forward.gr

Τηλ: 2103607690 - Fax: 2103636109

 

20. Science with and for Society

HENRY SCOTT

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: hscott@ekt.gr 

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273926 - Fax: 210 7246824

 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: mangelaki@ekt.gr

Website: http://www.ekt.gr

Τηλ: 210 7273947 - Fax: 210 7246824

 

Φόρμα αναζήτησης