Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία: 
15/01/2018
Τόπος: 
Αθήνα
Διοργάνωση: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
e-mail: 
Εκδήλωση Enterprise Europe Network-Hellas

USEFUL LINKS