Προκηρύξεις

ΕΕΠΜ-Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας-Υποβολή δυνητικών ερευνητικών πεδίων-PRT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προδημοσίευση Προκήρυξης "Ελλάδα-Iσραήλ 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Ισραήλ 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες, Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινή Επιχείρηση "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου" (FCH JU Call for Proposals 2012 Part 1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky-Έργα ΕΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FISSION Nuclear Fission and Radiation Protection

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

TEN-T: Επιχορηγήσεις έργων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών 2011 στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για την περίοδο 2007-2013

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης