Προκηρύξεις

Clean Sky JTI 2010-03

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή, εκ μέρους οργανισμών, καταλόγων προτεινόμενων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων για συμμετοχή στη βάση δεδομένων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το 7ο ΠΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στη βάση δεδομένων ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση καθηκόντων συνδεόμενων με το 7ο ΠΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετεγκατάσταση 2009

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαπιστευθείτε 2009

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράσινη Επιχείρηση 2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης