Προκηρύξεις

Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products : Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries (GRO/SME/18/C/064)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call for proposals for ERC Advanced Grant

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good'

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good'

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call for proposals for ERC Advanced Grant

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FET Proactive – High Performance Computing

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WIDESPREAD

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης