Προκηρύξεις

FCH2 JU call for proposals 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EIT KICs Call 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call for proposals for multi programmes 2018 – Promotion of agricultural products

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call for proposals for simple programmes 2018 – Promotion of agricultural products

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Inducement prize: Big Data technologies

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Inducement prize: Big Data technologies

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call restricted to Member States for projects aiming to increase law enforcement cooperation to address migrant smuggling

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Call restricted to Member States for projects aiming to increase law enforcement cooperation to address migrant smuggling

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης