Προκηρύξεις

ENV-NMP-TRANSPORT Joint Call: Electrochemical storage

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB Energy-efficient Buildings

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky-Έργα ΕΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU?s Convergence Regions and Outermost regions: FP7-REGPOT-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Transnational cooperation between regional research-driven clusters: FP7-REGIONS-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ninth Call of the CAPACITIES Specific Programme: FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

call 8: FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP): FP7-PEOPLE-2011-IAPP

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης