Προκηρύξεις

Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Βιομηχανιών Κινητών Υπηρεσιών-Κινητικότητας και Δημιουργικών Βιομηχανιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ε.Π.Α.Ε.-Πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικοί Σχηματισμοί-Clusters»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ENPI-SWIM Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FCH-JU Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

JPND: Διακρατική πρόσκληση για τη βελτιστοποίηση των βιολογικών δεικτών και εναρμόνιση της χρήσης τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

JEREMIE: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων εξειδικευμένων φορέων για την προώθηση και υλοποίηση των προϊόντων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΝ ΙΙ: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης