Προκηρύξεις

NMP-Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies-LARGE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ERASMUS MUNDUS ΙΙ Πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Δράση 2 Συμπράξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

HEALTH Two stage

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

JPROG: KBBE-ENV Joint Programming Coordination 2011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

TRANSPORT Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (Galileo) και του EGNOS - θέμα 7.4.1.7 (2 stage)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΝ ΙΙ: Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

TRANSPORT Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (Galileo) και του EGNOS - θέμα 7.4.1.7 (2 stage)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ESA - υποβολή ιδεών για μια διαστημική αποστολή μεσαίου μεγέθους (M-class Mission) με εκτόξευση μετά το 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ESA - υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Plato

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ESA - υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Euclid

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδες

Φόρμα αναζήτησης