Νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την Yγεία και την Aσφάλεια στην Eργασία

16/02/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει στόχο την προώθηση της εργασιακής ασφάλειας και υγείας και, συνεχίζοντας τις προηγούμενες προσπάθειες στον τομέα αυτόν, εγκαινιάζει μία νέα πρωτοβουλία για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. Το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ στοχεύει στην καλύτερη προστασία του εργατικού δυναμικού από μορφές καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία, στην παροχή βοήθειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, και στη μείωση της γραφειοκρατίας.
 
Η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής κινητικότητας, Marianne Thyssen, δήλωσε σχετικά: “Η ΕΕ παρουσιάζει ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας τον 21ο αιώνα, με κανονισμούς που είναι σαφείς, επικαιροποιημένοι και αποτελεσματικά εφαρμόσιμοι. Επιπλέον, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με τις εργασιακές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας την έκθεση επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, το οποίο θα βοηθήσει στην προστασία περίπου 4 εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη. Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας για όλους”.
 
Τα τελευταία 25 χρόνια, από όταν εγκρίθηκε η πρώτη οδηγία σε αυτόν τον τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ έχει καταφέρει να είναι πρωτοπόρος και θέτει υψηλά πρότυπα σχετικά με την προστασία των εργαζομένων. Από το 2008 ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους λόγω ατυχήματος στον εργασιακό χώρο μειώθηκε κατά ¼ και το ποσοστό των εργαζομένων στην ΕΕ που αναφέρουν τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας που προκλήθηκε ή χειροτέρεψε λόγω εργασίας έχει μειωθεί σχεδόν κατά 10%.
 
Οι προκλήσεις, ωστόσο, συνεχίζουν να είναι μεγάλες: εκτιμάται ότι περίπου 160.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες σχετικές με την εργασία τους. Επομένως, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων έχει καταστεί κύρια προτεραιότητα για την ΕΕ και στηρίζει αυτή τη δέσμευσή της λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
·         Θέσπιση ορίων και άλλων μέτρων για 7 επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες. Αυτή η πρόταση θα ωφελήσει εξίσου εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς θα θέσει έναν σαφή στόχο για την αποφυγή της έκθεσης σε αυτές τις ουσίες.
·         Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία. Συγκεκριμένα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 στις 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν κάνει εκτίμηση των ρίσκων στον εργασιακό χώρο. Επομένως, η ΕΕ προέβη στην έκδοση εγχειριδίου καθοδήγησης και στην αύξηση των ηλεκτρονικά διαθέσιμων εργαλείων για τους εργοδότες, τα οποία περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές για τη διευκόλυνσή τους στην αποτελεσματικότερη εκτίμηση κινδύνων και την αντιμετώπισή τους.  
·         Η ΕΕ θα συνεργαστεί με κράτη-μέλη και κοινωνικούς συνεργάτες για την επικαιροποίηση των κανονισμών εντός των επόμενων δύο χρόνων. Στόχος είναι η απλοποίηση και η μείωση του γραφειοκρατικού όγκου, χωρίς να διακινδυνεύει, παράλληλα, η ασφάλεια των εργαζομένων. Ο εκσυγχρονισμός αυτός έχει ταυτόχρονα και στόχο την καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση της ΕΕ είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λέξεις Κλειδιά:

Φόρμα αναζήτησης