Με έμφαση στη διασύνδεση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε το ICEIRD 2017

03/10/2017

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια για την ανάπτυξη της γνώσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης παρουσιάστηκαν κατά το 10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development) ICEIRD 2017 που διοργάνωσαν το CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield και το ερευνητικό του κέντρο, το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) στις 31 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετείχε με παρουσίαση στο Συνέδριο, ενώ το υποστήριξε και ως Business Partner. Το επιστημονικό άρθρο που παρουσίασε ο Νίκος Καραμπέκιος, εκπρόσωπος του ΕΚΤ, αφορούσε στη διερεύνηση των δεσμών και δικτύων που δημιουργήθηκαν μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των ανώτατων ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013. Ένα ενδιαφέρον εύρημα που συνηγορούσε υπέρ της δημιουργίας και διάρκειας τέτοιων δεσμών είναι τα δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία προϋπoθέτουν τέτοιου είδους θεσμική συνεργασία.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης