Επιχειρηματικές συναντήσεις για θαλάσσιες τεχνολογίες στο πλαίσιο του European Maritime Day Conference 2017

01/03/2017

Εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων διοργανώνει η Θεματική ομάδα του Enterprise Europe Network "Maritime Industry & Services" στις 19 Μαΐου 2017 στο Πουλ (Ηνωμένο Βασίλειο), στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας "European Maritime Day Conference 2017". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση. Το Συνέδριο και η έκθεση που θα πραγματοποιηθούν στις 18-19 Μαΐου 2017 αποτελούν τη σημαντικότερη εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας), και συγκεντρώνουν πλήθος επιχειρηματιών, επιστημόνων και εκπροσώπων δημοσίων και άλλων φορέων. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν, μεταξύ αλλων, οργανισμούς λιμένων, ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρίες, cluster, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 16 Μαΐου 2017. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης