Εκδήλωση εύρεσης εταίρων για τις νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 στον τομέα της Υγείας

10/05/2016

Την εκδήλωση εύρεσης εταίρων «Health Partnering Day 2016» διοργανώνουν στις 7 Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) τα ευρωπαϊκά έργα Fit for Health 2.0 και Health-NCP-Net 2.0. Η εκδήλωση έχει στόχο την εύρεση εταίρων για τις νέες προκηρύξεις του 2017 στον τομέα της Υγείας του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και Καινοτομία. Πραγματοποιείται, δε, στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κοινωνική Πρόκληση 1 «Υγεία, Δημογραφική Αλλαγή και Ευεξία» στις 8 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην εκδήλωση. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης