Διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων για το πρόγραμμα "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" του Ορίζοντα 2020

26/11/2015

Το Διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων "H2020 Health European Brokerage Event - Paris 2016" στον τομέα της Υγείας διοργανώνει στις 13 Ιανουαρίου 2016 στο Παρίσι (Γαλλία) το δίκτυο Health-NCP-Net 2.0, με την υποστήριξη του Life Sciences cluster Medicien Paris Region και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Paris Ile-de-France, μέλος του Enterprise Europe Network. Το forum επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" του Ορίζοντα 2020 για τα έτη 2016-2017. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης